Badanie wody

Wskaźniki

Zadaniem analizy wody jest określenie jakości wody poprzez zbadanie takich wskaźników jak: pH, barwa, mętność, żelazo, mangan, twardość, azotany, chlorki, siarczki, przewodność.

Akty prawne

W Polsce obowiązuje Rozporządzenia Ministra Zdrowia, które określa jakie parametry musi spełniać woda, która ma być przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Koszty

Akredytowane badania wody wykonywane przez SANEPID to koszt rzędu 250 - 300 zł. Firmy zajmujące się profesjonalnym uzdatnianiem wody oferują takie badania w cenie ok. 50 -70 zł.

Sprawdź stan jakości swojej wody. Przeprowadź już teraz profesjonalną analizę.