Analiza wody

Fizykochemiczna

Analiza wody sprawdzająca parametry fizyczne i chemiczne wody

Mikrobiologiczna

Analiza wody sprawdzająca ilość mikroorganizmów występujących w wodzie

Kompleksowa

Łączy w sobie analizę fizykochemiczną i mikrobiologiczna

Dowiedz się więcej o uzdatnianiu wody i metodach doboru urządzeń na podstawie wyników analizy wody