Twardość jest typową i stosunkowo łatwo rozpoznawalną cechą wody, funkcją stężenia kationów magnezu i wapnia oraz ewentualnie manganu i żelaza. Suma stężeń jonów określana jest potocznie jako całkowita lub ogólna twardość. Może to być twardość węglanowa, zwana również niestabilną i przejściową. Jest wytwarzana przez dwuwęglany, czyli tak zwane kwaśne sole kwasu węglowego. Z drugiej strony twardość nie węglanowa jest uważana za trwałą. Tworzy sole kwasowe innego typu, w tym chlorki, siarczany lub azotany, które nie są usuwane z cieczy podczas zwiększenia temperatury. Twardość można wyeliminować dopiero stosując tzw. zmiękczacze wody, które pozwalają na skuteczne zmiękczanie wody oraz jej kondycjonowanie.

Kilka ciekawostek o twardości wody

Twardość wynika z termicznej stabilności dwuwęglanów, które podczas ogrzewania wody przekształcają się w nierozpuszczalne węglany. Wytrącają się z roztworu, co odwraca rozpuszczanie skał węglanowych w wodzie. Tymczasem chlorki, azotany i siarczany są trwałe, więc pozostają one w wodzie również po jej wrzeniu. Można je zlikwidować tylko przez zmiękczenie wody. Istnieją różne produkty polskiej marki Ecoperla, które są bezpieczne w użyciu i bardzo praktyczne. Wiele z nich przystosowanych jest ściśle do uzdatniania wody pod kątem usuwania twardości. O wszystkich zmiękczaczach wody polskiej marki Ecoperla przeczytasz więcej na https://www.zestudni.pl/zmiekczacze-wody/

Więcej osadu, więcej do czyszczenia

Twardość ma wpływ na właściwości wody, zwłaszcza jej napięcie powierzchniowe. Im większa, tym trudniejsze namaczane są różnych powierzchni. W rezultacie czyszczenie wszelkich brudnych powierzchni jest znacznie trudniejsze. Taka woda wymaga więcej mydła, ponieważ wytrącające się sole kwasów tłuszczowych są bardzo trudne do rozpuszczenia. Tylko zmiękczacz wody może usunąć związki odpowiedzialne za twardość wody. Twardość wody w kotle może być wielkim problemem technicznym, ponieważ w trakcie wielu procesów związanych z ogrzewaniem wody skała zaczyna osadzać.