Kontakt

Analiza fizykochemiczna wody

Uzyskane poprzez badanie wody wyniki pozwalają na zaprojektowanie optymalnej technologii zapewniając efektywne uzdatnianie wody.

Jedna analiza fizykochemiczna - obraz o stanie jakości wody

Analiza wody pozwala na zdefiniowanie znajdujących się w wodzie zanieczyszczeń i związanych z nimi zagrożeń. Badanie wody pozwoli na optymalny dobór technologii i bardziej efektywne uzdatnianie wody.

Zbadaj swoją wodę

Usługa analizy wody

Analiza wody obejmuje – twardość, barwę, mętność, pH, azotany, azot amonowy, chlorki, chlor wolny, żelazo, mangan, przewodność, zapach. Analiza wody pozwala na dokładne określenie jej składu fizyko – chemicznego. Jeżeli parametry wody odbiegają od normy określonej przez Ministra Zdrowia, woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Adres Laboratorium: Lipowa 60/62, 90-630 Łódź

Telefon: 42 279 64 00

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17.