Kontakt

Usługa analizy wody

Analiza wody obejmuje – twardość, barwę, mętność, pH, azotany, azot amonowy, chlorki, chlor wolny, żelazo, mangan, przewodność, zapach. Analiza wody pozwala na dokładne określenie jej składu fizyko – chemicznego. Jeżeli parametry wody odbiegają od normy określonej przez Ministra Zdrowia, woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Adres Laboratorium: Złotno 90A, 94-221 Łódź

Telefon: 42 279 64 00

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.