Analiza wody obejmuje – twardość, barwę, mętność, pH, azotany, azot amonowy, chlorki, chlor wolny, żelazo, mangan, przewodność, zapach. Analiza wody pozwala na dokładne określenie jej składu fizyko – chemicznego. Jeżeli parametry wody odbiegają od normy określonej przez Ministra Zdrowia, woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi.