Mangan pierwiastkiem niepożądanym w wodzie

W minionych latach prowadzono badania wśród użytkowników studni głębinowych, które dotyczyły właśnie zawartości żelaza i manganu w prywatnych ujęciach wody w Polsce. W zdecydowanej części przypadków okazało się, że woda nie spełnia kryteriów zawartych w ministerialnym rozporządzeniu i należy ją uzdatnić przed użyciem jej do celów spożywczo – bytowych.

Mangan zdecydowanie rzadziej występuje w wodzie aniżeli żelazo. Jest to jednak pierwiastek, który w nadmiernych ilościachsprawia, że woda nie spełnia norm pod kątem przeznaczenia do spożycia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia reguluje dopuszczalne stężenie manganu w wodzie

Zawartość manganu w wodzie uzdatnionej nie może przekraczać 0,05 mg/l. Co zatem zrobić jeśli woda, którą użytkujemy na co dzień ma przekroczoną zawartość manganu? Istnieje kilka sprawdzonych sposobów na pozbycie się manganu z wody. Oto one:

Złoże Greensand

Złoże katalityczne stosowane w odmanganiaczach wody. Regeneruje się nadmanganianiem potasu. Żywotność tego złoża sięga w graniacach 7 – 8 lat pracy.

Odmanganiacze wody

Specjalne kolumny filtrujące wypełnione złożem o właściwościach usuwających z wody nadmierne pokłady manganu. Sterowane elektroniczną głowicą.

Złoże Defeman

Złoże o właściwościach utleniających. Nie potrzebuje do regeneracji  środków chemicznych ponieważ opłukuje się je wstecznym strumieniem wody.

Odwrócona osmoza

Stosuje się ją tylko przy określonych parametrach wody i w określonym punkcie w domu (np. w kuchni) – osmoza nie uzdatnia wody w całym domu.

Usuwanie manganu z wody

Usunięcie nadmiernych pokładów manganu z wody jest możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych kolumn filtracyjnych w szybkim czasie i stosunkowo niewielkim kosztem. Związki  manganu  można  usunąć z  wody  tymi  samymi  metodami, co związki żelaza i zazwyczaj odżelazianie i odmanganianie przeprowadza się łącznie.

Mechenizm odmanganiania jest następujący: związki manganu(II) tworzą wodorotlenek manganu(II) utleniany  następnie tlenem z powietrza do MnO(OH)2. Filtrowanie jest ostatnim po aeracji, alkalizacji i koagulacji zabiegiem  stosowanym przy klarowaniu wody, mającym na celu całkowite lub częściowe usunięcie najdrobniejszych zawiesin.