Okazuje się, że żadna woda nie jest wolna od zanieczyszczeń bez względu na to, czy mówimy o wodzie wodociągowej, przemysłowej czy ze studni głębinowej znajdującej się tuż przy domu. Aby być pewnym, że cala nasza rodzina spożywa wodę, która jest wolna od bakterii i szkodliwego stężenia poszczególnych pierwiastków należy co pewien okres czasu przeprowadzać konkretne badania wody.

Fizykochemiczna analiza wody, jak również bakteriologiczna analiza wody oraz ich wyniki będą bardzo pomocne w określeniu, czy spożywana woda jest zdatna do picia. Ponadto rezultaty ułatwiają również dobór filtrów do wody.

Jakie zanieczyszczenia pojawiają się w wodzie najczęściej?

Do najczęściej pojawiających się w wodzie zanieczyszczeń należy zaliczyć przede wszystkim:

  • zanieczyszczenia mechaniczne podwyższające mętność i barwę,
  • związku żelaza lub manganu, które wpływają na barwę wody i jej smak,
  • związki wapnia i magnezu, które decydują o twardości wody,
  • związki azotu (azotyny, azotany, amoniak),
  • siarkowodór wpływający na zapach wody,
  • zanieczyszczenia mikrobiologiczne (bakterie w wodzie, wirusy, pierwotniaki,itp.),
  • metale ciężkie prowadzące do poważnych zatruć,
  • chlor i jego pochodne występujące w wodzie wodociągowej