Proces kondycjonowania wody do zastosowań przemysłowych obejmuje szereg działań, które pozwalają na usunięcie z niej wszystkich niepożądanych zanieczyszczeń oraz optymalizację składu fizykochemicznego.

Kompleksową oraz stale rozbudowywaną ofertę nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie posiada firma Transhelsa. Obejmuje ona zarówno szereg przydatnych produktów, jak i wsparcie w doborze najlepszych rozwiązań dla indywidualnego zapotrzebowania. Istnieją różne klasyfikacje w ramach przemysłowych procedur kondycjonowania wody. Do najważniejszych z nich należy uzdatnianie wody kotłowej oraz uzdatnianie wody chłodniczej.

Kondycjonowanie wody z układów kotłowych i chłodniczych

Oczyszczanie kotłów polega przede wszystkim na usuwaniu kamienia oraz korozji. Rdza może gromadzić się w wodzie i pozostawiać osad. Ponadto potrzeba więcej paliwa do ogrzania takiej samej ilości wody z powodu skorodowanych materiałów. Uzdatnianie wody przemysłowej wykorzystywanej w układzie kotłowym eliminuje rdzę, umożliwiając wydajną pracę kotła bez pogorszenia jakości wody. Podobnie jak w przypadku kotłów parowych, wieże chłodnicze mogą ulegać skamienieniu i korozji. Obróbka wody chłodzącej uwzględnia dodatkowo usuwanie mikroorganizmów. Niekondycjonowana, zanieczyszczona woda stanowi doskonałą pożywkę dla bakterii. W ofercie firmy Transhelsa znajdują się różnego rodzaju produkty przeznaczone do zastosowań w układach kotłowych oraz chłodniczych.

Usuwanie przyczyn oraz efektów korozji

Wiele zakładów przemysłowych, takich jak rafinerie, zakłady chemiczne i budynki farmaceutyczne korzysta z różnych możliwości kondycjonowania. Największe obszary problematyczne w branży uzdatniania wody przemysłowej dotyczą korozji. Powstaje ona wtedy, gdy w wodzie utleniają się materiały metalowe. Oprócz negatywnego wpływu na integralność sprzętu, utleniony metal może tworzyć stałe osady w wodzie. Korozja prowadzi również do wycieków. Jeśli woda jest przechowywana w układzie ciśnieniowym, awaria spowodowana wyciekiem może spowodować katastrofalne uszkodzenia. Firma Transhelsa dysponuje różnymi środkami, koncentratami i mieszankami pozwalającymi na skuteczne usunięcie śladów korozji oraz przeciwdziałanie jej ponownemu wystąpieniu.

Usuwanie kamienia kotłowego oraz mikroorganizmów

Woda przemysłowa zawiera dużo rozpuszczonych minerałów, takich jak wapń i magnez. W niewłaściwej temperaturze i przy sprzyjających reakcjach chemicznych rozpuszczone minerały twardnieją i tworzą stałe osady na powierzchniach metalowych. Problem polega na tym, że powstały kamień jest skutecznym izolatorem, który zapobiega wymaganej wymianie ciepła między metalowym pojemnikiem, a wodą. W nieoczyszczonej wodzie chłodzącej rozwijają się natomiast drobnoustroje. Ciepłe temperatury i obfitość organicznych składników odżywczych tworzą idealne środowisko do rozmnażania się mikroorganizmów. Stosowane do zabijania niebezpiecznych bakterii biocydy muszą być skuteczne, a jednocześnie bezpieczne dla ludzi. Posiada je w swojej ofercie firma Transhelsa.

Przeczytaj na naszej stronie czym jest biocyd i jakie warunki powinien biocyd spełniać, by być bezpiecznym.